EN

Badania

Integrujemy wiele metod badawczych, aby uzyskać jak najbardziej wszechstronny obraz tego, jak myśli, co czuje i jak podejmuje decyzje klient.

neuro

Pogłębione analizy na poziomie mózgu. Pomiar doświadczenia i reakcji klienta w warunkach naturalnych i laboratoryjnych. Wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu EEG, EyeTracking, GSR i detekcji emocji z twarzy oraz nowatorskich metodologii badawczych.

focus/IDI

Badania jakościowe – wywiady indywidualne i grupowe. Okazja, by poznać świat konsumenta, jego przeżyć i problemów definiowanych własnymi słowami, swoim językiem i siatką pojęć.

etnografia

Techniki obserwacyjne i uczestniczące oraz towarzyszące. Okazja, by zaobserwować konsumenta w jego własnym środowisku, podczas codziennych praktyk, w trakcie obcowania z marką, produktem lub usługą.

techniki ilościowe

Kontrola oraz weryfikacja najważniejszych hipotez powstałych przy analizach jakościowych i projekcyjnych na reprezentatywnej, profilowanej grupie badanych.

design thinking

Innowacja, projektowanie nowych rozwiązań, prototypowanie i testowanie pomysłów ale przede wszystkim zrozumienie złożonego świata potrzeb i oczekiwań użytkowników testowanej usługi lub produktu.

semantyka

Wnikliwa analiza znaczeń, programów, kontekstów, norm i wartości kulturowych, w których funkcjonuje klient, a także mitów, symboli i archetypów jakie na niego aktywnie oddziaływują. Analiza głębokich metafor oraz rekonstrukcja struktur asocjacyjnych odsłaniających sposoby rozumienia badanego zjawiska.