EN

Customer Growth Architect

+48 519 173 700

Odpowiada za mierzalną wartość projektu. Realizuje proces wdrożenia tak, aby osiągnąć efekt maksymalnej skuteczności na rynku. Diagnozuje szanse rynkowe oraz projektuje ekosystem rozwoju klienta w sposób umożliwiający mu osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej.

LinkedIn>>>

M. Basiński, K. Kuźma, P. Lutek, E. Ostrowska, J. Tucka, Podręcznik dobrych praktyk w zakresie zarządzania terytorialnymi markami turystycznymi, oprac. na zlecenie i ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu Polskie Marki Turystyczne, Warszawa 2019. 

J. Dąbrowska, P. Lutek, A. Koziara, M. Zięba, Zapomniany aspekt skutecznej promocji miasta, [w:] Nasz Bug. Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, red. M.S. Zięba, Lublin 2008, s. 417–424.

A. Gołoś, P. Lutek, Diagnoza stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju przemysłów kreatywnych w województwie lubelskim, raport dziedzinowy projektu badawczego, Lublin 2012. 

M. Kowalski, P. Lutek, R. Maik, Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlassMax, „Zeszyty naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” 2010, nr 154, s. 71–80.

P. Lutek, A. Gołoś, Model przygotowania strategii marki miejsca, „Marketing i Rynek” 2010, nr 10, s. 17–24.

P. Lutek, Z. Klimczuk, I. Krzyszczak, Od wizji do zarządzania marką podregionu. Case Study,[w:] Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, red. K. Krzyżanowska, Warszawa 2009, s. 47–54. 

P. Lutek, Klucz doświadczeń jako skuteczne narzędzie zarządzania ofertą turystyczną miejsca, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk” 2019, z. 275, s. 29–47.

P. Lutek, Model Approach to Brand Implementation as a Prerequisite For Shaping The Capital Of A Territorial Brand, Scientific Quarterly, „Organization and Management” 2020, Vol. 4, No. 52, s. 59–68.

P. Lutek, Pozycjonujmy miasto, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, marzec 2003, s. 47–50.

P. Lutek, Rola marki w konkurencyjności Polski, materiały wewnętrzne Senat RP, Warszawa, październik 2013.

P. Lutek, Strategia marketingowa Lublina – case study, [w:] Mikołajczyk A. (Brief for Poland), Pierwszy raport o stanie marketingu miejsc w regionach i miastach Polski. Część 1. Wprowadzenie, Warszawa 2007, s. 32–34.

P. Lutek, A. Szczepański, Mit programów lojalnościowych, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem: ekonomia, prawo, kultura, etyka, Lublin 2002, s. 89–97.

P. Lutek, Tworzymy jakość, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, październik 2002, s. 57–59.

P. Lutek, Wartość firmy cz. 1,„Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, grudzień 2002, s. 50–52.

P. Lutek, Wartość firmy cz. 2,„Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, styczeń–luty 2003, s. 48–49.

P. Lutek, Wartość marki, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, kwiecień 2002, s. 52–53.

P. Lutek, Використання Концепції Вартості. До Оцінки Ефективності Управління В Польских Підприємствах, „Менеджмент Τа Підприемнмцтво В Україні: Етари Становлення І Проблеми Розвитку”, Βісник nr 478, Październik 2003, s. 24–31.

P. Lutek, Фірма інтернетівсьқа, віртуальна чи кібернетична?,„Менеджмент Τа Підприемнмцтво В Україні: Етари Становлення І Проблеми Розвитку”, Βісник nr 478, Październik 2003, s. 119–129.

P. Lutek, Czy brak wizerunku w przypadku miasta jest problemem, [w:] Tendencje kształtujące zarządzanie współczesnymi organizacjami w Polsce, red. W. Sitko, Lublin 2007, s. 145–153.

P. Lutek, Czy wiemy, czym jest jakość, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, maj 2002, s. 54–56.

P. Lutek, Daj siłę polskiej marce, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, luty 2002, s. 9–12.

P. Lutek, Jak zwiększyć siłę polskiej marki. Analiza sytuacji bieżącej i rozwiązania, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem – ekonomia, prawo, kultura, etyka, red. W. Sitko, 2001, s. 145–153.

P. Lutek, Jakość jako przywództwo rynkowe, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, listopad 2002, s. 54–55.

P. Lutek, Kryzys marki, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, wrzesień 2002, s. 37–40.

P. Lutek, Marka – kluczowy czynnik strategii rozwoju miasta. Lublin – analiza przypadku; w: materiały konferencyjne „Zarządzanie przedsiębiorstwem – ekonomia, prawo, kultura, etyka”, Lublin 2003, s. 101–107.

P. Lutek, Nowy produkt – znaczenie PR, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, lipiec/sierpień 2002, s. 39–41.

P. Lutek, Rozszerzać czy nie rozszerzać? Oto jest pytanie, „Impact. Magazyn o komunikacji marketingowej”, marzec 2002, s. 48–49.