EN

Zamieniamy kryzys w okazję biznesową

Aby projektowane rozwiązania odniosły efekt, muszą osłabiać działanie największych stresorów, które tworzy kryzys. Dlatego, w pierwszym kroku szukamy najbardziej problematycznych elementów strategii i modelu biznesowego.

Korzystając z autorskich metod i narzędzi oraz naszej wieloletniej praktyki we wdrażaniu rozwiązań rynkowych, jesteśmy w stanie szybko wypracować zestaw kilku lub kilkunastu propozycji, które ograniczą niekorzystny wpływ kryzysu i dają się szybko wdrożyć. 

Rozwiązania antykryzysowe często koncentrują się tylko na zapobieganiu stratom. Naszym zdaniem, kryzysy tworzą także szanse. Dlatego w trzecim kroku wzmacniamy nasze wcześniejsze propozycje tak, aby pozwalały wykorzystać nowe szanse rynkowe, które staną się podstawą dalszego rozwoju organizacji.

Szczegółowa diagnoza stanu przedsiębiorstwa

Identyfikacja wąskich gardeł i krytycznych ryzyk

Projektowanie rezerwy strategicznej

Tworzenie strategii odporności i systemu jej pomiaru

Kryzys ma trzy główne skutki

  1. obnaża najsłabsze punkty modelu biznesowego oraz strategii i wywiera na nie silny nacisk
  2. zmniejsza potencjał rozwojowy dotychczasowych działań, które nie odnoszą takich efektów jak w przeszłości
  3. zagraża pozycji przedsiębiorstwa i jego rozwiązań na określonych rynkach.

Rozwiązanie

Nasze rozwiązanie koncentruje się na trzech najważniejszych krokach, które pozwalają ograniczyć wpływ czynników kryzysowych oraz zaprojektować nową ścieżkę rozwoju.

  1. Identyfikacja największych słabości modelu biznesowego i strategii, których dotyka kryzys.
  2. Wzmacnianie rozwiązań antykryzysowych szansami rozwojowymi.
  3. Projektowanie praktycznych, dających się szybko wdrożyć rozwiązań zapobiegających słabościom.