EN
strategia zarządzania rynkiem

Czym jest i jak działa Market Driving Strategy?

Market Driving Strategy to autorska metoda Blue Fox służąca do przejmowania kontroli nad rynkiem. Jej zastosowanie w pracy z organizacjami pozwala im przejść z poziomu bycia sterowanymi przez rynek, na poziom sterowania rynkiem.

Wykorzystując tę metodę, skutecznie diagnozujemy potencjał danej organizacji do tworzenia rynku i tworzymy strategię zarządzania rynkiem dokładnie dostosowaną do aktualnych możliwości podmiotu.

Kiedy stosujemy Market Driving Strategy?

  • Gdy brak pomysłu na strategiczny impuls do wzrostu.
  • Gdy organizacja nie wykorzystuje swojego potencjału.
  • Kiedy obecna strategia się nie sprawdza.
  • Jeśli organizacja oddala się od celów strategicznych.
  • Kiedy rynek jest coraz trudniejszy.
  • Jeśli mechanizm wzrostu organizacji opiera się tylko na naśladownictwie i wykorzystaniu stagnacji na rynku.
  • Gdy szanse rozwojowe są trudne do określenia.

Efekt Market Driving Strategy

  • Pomysły na zarządzanie rynkiem – nie tylko sobą na rynku.
  • Pomysł na rozwój, którzy przetrwa perspektywę rocznego planowania.
  • Praktyczne strategie idealnie łączące silne strony organizacji, oczekiwania nabywców i szanse rynkowe.