EN

Wskazujemy, jaki musi być produkt, żeby odniósł sukces na rynku

Sprawdzamy, czy Twój produkt ma szanse odnieść sukces na rynku. Jeśli szanse są niewielkie, mówimy, jak go poprawić, aby spełniał oczekiwania konsumentów. W tym celu przygotowujemy kilka alternatywnych koncepcji produktu do testowania. Każda z nich zawiera inny insight i inną obietnicę dla klienta.

Następnie przeprowadzamy testy koncepcji na reprezentatywnej próbie grupy docelowej produktu. Analizujemy wyniki i wybieramy najlepszą koncepcję.

Testujemy produkt w laboratorium oraz w środowisku społecznym i kulturowym, w którym jest użytkowany produkt. Pogłębia to nasze zrozumienie kontekstu, który sprawia, że produkt staje się dla klientów ważny lub nieistotny, aspiracyjny lub zwyczajny, akceptowany lub odrzucany.

Przygotowanie wariantów produktu do testu

Badania biometryczne, etnograficzne i ilościowe

Autorski model analizy świadomych i nieświadomych reakcji odbiorcy

Wybór najlepszej koncepcji

Co otrzymujesz?

  • Precyzyjną informację na temat tego, która koncepcja produktu najlepsza i ma największe szanse na rynku.
  • Informację o tym, które cechy w największym stopniu wpływają na sprzedaż produktu w danej branży.
  • Konkretne rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian koncepcji lub produktu (grupa docelowa, skład, opakowanie, bodźce sensoryczne, cena).
  • Wskazówki do wdrożenia w strategii rynkowej, aby maksymalizować sprzedaż produktu.