EN

Wskazujemy, które elementy produktu lub marki mogą spowodować w przyszłości zaangażowanie

Prawdziwie emocjonalne i doświadczalne marki muszą być mierzone zarówno na poziomie doświadczenia, jak i zaangażowania. Przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, czy sprawdzaniu, jak obecna marka oddziałuje na konsumentów, kluczowe jest prognozowanie zaangażowania, czyli ustalenie, jak bardzo klienci są lub będą emocjonalnie przywiązani do marki.

Prognoza opiera się na metodach naukowych stosowanych nie tylko w marketingu, ale także w medycynie, psychologii i naukach o poznaniu. Uwzględnienie takich zobiektywizowanych propozycji znacząco zwiększa skuteczność kampanii i wzrost sprzedaży.

Badanie zainteresowania użytkownika produktem, marką lub przekazem

Badanie interakcji z produktem, marką

Pomiar zaangażowania konsumenta z użyciem metod biometrycznych

Prognoza zaangażowania według autorskiego modelu pozwalająca przewidzieć przyszłe reakcje

Obiektywne prognozowanie zaangażowania umożliwiają metody biometryczne, czyli badania prowadzone za pomocą EEG oraz Eye Trackera. Dzięki nim uzyskujemy w pełni wiarygodne wyniki oparte na niekontrolowanych reakcjach organizmu.

Wykorzystujemy dane niedeklaratywne – pomijamy te zniekształcone przez interpretację i nieprawdziwe. Dane są pozbawione błędów wynikających z niewłaściwego odbioru odpowiedzi uzyskanych w tradycyjnych badaniach jakościowych, czy podawania przez badanych celowo błędnych odpowiedzi w badaniach ilościowych.

Wyniki testów prezentujemy na macierzy diagnostycznej, która wskazuje efektywność deklarowaną (świadomą) i biometryczną (nieświadomą) poszczególnych bodźców (elementów wyposażenia, bodźców sensorycznych lub całych projektów).