EN

Cognitive Research Specialist

 

+48 537 620 650

Zajmuje się badaniami na temat odbioru przez człowieka otaczającego go świata. Pracuje nad systemami podejmowania decyzji, aby lepiej zrozumieć, co sprawia, że wybieramy daną markę, a inną odrzucamy.

LinkedIn>>>

E. Ostrowska, Kognitywne aspekty intuicji, [w:] Postrzeganie sfery publicznej w perspektywie nauk humanistycznych, Lublin 2022, s. 93-104.

M. Basiński, K. Kuźma, P. Lutek, E. Ostrowska, J. Tucka, Podręcznik dobrych praktyk w zakresie zarządzania terytorialnymi markami turystycznymi, oprac. na zlecenie i ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu Polskie Marki Turystyczne, Warszawa 2019.