EN

Proces projektowania relacji organizacji z rynkiem

Nasz system pracy nad projektowaniem relacji organizacji z jej rynkiem zakłada trzy etapy. Każdy z nich jest równie ważny. Dobrze przeprowadzona diagnoza skutkuje trafnością zaprojektowanych rozwiązań, a odpowiednio skonstruowane rozwiązania osiągają sukces na etapie ich wdrożenia.

  • Kompleksowa analiza organizacji w kontekście  rynkowym i społecznym
  • Testowanie rozwiązań i produktów
  • Plan działania
  • Wytyczne do wdrożenia
  • Monitoring i wsparcie eksperckie
1. Diagnoza

Diagnozujemy sytuację w organizacji, analizujemy strategię, prowadzimy badania, testujemy istniejące i planowane rozwiązania. Z wyników przeprowadzonych badań wyciągamy wnioski. Przedstawiamy całościowy obraz sytuacji panującej w danej organizacji, sytuując ją w szerokim kontekście rynkowym i społecznym. Wspomagamy się autorskimi narzędziami oraz sztuczną inteligencją.

2. Projektowanie

Konstruujemy rozwiązania dostosowane do sytuacji konkretnej organizacji. Opracowujemy plan działań, inicjatyw i projektów. Rekomendujemy najlepsze rozwiązania i dajemy szczegółowe wytyczne dotyczące ich wdrożenia. Wszystko podporządkowujemy strategicznym celom i skutecznym sposobom ich realizacji.

3. Wdrożenie

Przede wszystkim dbamy o to, żeby zaprojektowane przez nas rozwiązanie zaistniało na rynku. Wierzymy, że wszystkie organizacje chcą zrobić krok naprzód, ale z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że 90% strategii biznesowych zawodzi na tym końcowym etapie pracy. Zależy nam, by to, co wypracowaliśmy w etapach diagnostycznym i projektowym faktycznie doszło do skutku, więc monitorujemy proces i na bieżąco reagujemy na ewentualne niespodziewane czynniki, które mogłyby osłabić jego skuteczność. Dodatkowo wspieramy się nowoczesnymi rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, dzięki czemu jeszcze skuteczniej realizujemy wyznaczone cele.