EN
wdrażanie innowacyjności blue fox

Czym jest i jak działa Innovation Catalyst?

Innovation Catalyst jest autorską metodą Blue Fox – kompleksowym podejściem do tworzenia innowacji, które będą pracowały na przewagę rynkową organizacji.

Jest to jedyne narzędzie, które obejmuje zarówno proces tworzenia innowacji, jak i konsekwentne mierzenie postępu organizacji i efektywności wdrożenia innowacji, zwiększające szansę na jej rynkowy sukces.

Pracując tą metodą, wychowujemy organizację do innowacyjności: tworzymy w niej środowisko do efektywnego rozwoju,
zmieniamy perspektywę myślenia o organizacji i wyznaczamy kierunek jej rozwoju, uczymy myślenia procesowego i projektujemy przyszłą przewagę rynkową organizacji.

Kiedy stosujemy Innovation Catalyst?

  • Gdy czujesz, że konkurencja cię wyprzedza.
  • Gdy pomysły na rozwój organizacji się zdezaktualizowały.
  • Gdy organizacja działa tylko w trybie „tu i teraz”.
  • Gdy organizacji brakuje perspektywy rozwoju.
  • Gdy organizacja zmaga się z kryzysem.

Efekt Innovation Catalyst

  • Uporządkowane procesy.
  • Realna szansa na rynkowy sukces.
  • Znacząca przewaga rynkowa.