EN
cx architect Blue Fox doświadczenie konsumenckie

Czym jest i jak działa CX Architect Strategy?

Cx Architect Strategy to autorska metoda Blue Fox polegająca na projektowaniu doświadczeń wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klienta i efektywnym zarządzaniu tymi doświadczeniami.

Pracując tą metodą, wykorzystujemy badania biometryczne dające szczegółowe informacje o decyzjach konsumentów. Badamy konteksty etnograficzne kluczowe dla projektowania doświadczeń klientów i analizujemy branżową konkurencję (benchmarking).

CX Architect Strategy wykracza poza narracyjne opisy ścieżek klientów i pokazuje głęboki obraz procesów mentalnych (decyzje, emocje). Dzięki tej metodzie zyskujemy informacje o zaangażowaniu, motywacji i reakcjach emocjonalnych klientów. W ten sposób możemy kreować nowe trendy w branży naszego klienta.

Kiedy stosujemy CX Architect Strategy?

  • W przypadku stagnacji obrotów i ruchu klientów.
  • Kiedy klienci uciekają do konkurencji.
  • W razie kłopotów z określeniem kierunku zmian.
  • Kiedy nie wiadomo, jak uzyskać satysfakcję i lojalność klientów.

Efekt CX Architect Strategy

  • Wyjątkowe doświadczenie klienta będące źródłem przewagi konkurencyjnej.
  • Większe zaangażowanie klienta.
  • Większa satysfakcja klienta.
  • Wyższa wartość koszyczka zakupowego klienta.