EN
Mind Hacker Blue Fox testowanie zachowań konsumenckch

Czym jest i jak działa MindHacker?

MidHacker to autorska metoda Blue Fox polegająca na mentalnym udostępnieniu marki – wychwyceniu sieci poznawczych i emocjonalnych powiązań między klientem a marką i efektywnym zarządzaniu tymi powiązaniami. MindHacker opiera się na najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, psychologii i neuronauk oraz bazuje na autentycznych reakcjach konsumentów.

Wykorzystując metodę MindHacker, wieloaspektowo analizujemy dane zastane, a analizę uzupełniamy danymi pozyskanymi podczas pogłębionych wywiadów i badań. Testujemy zachowania konsumenckie – dekodujemy to, co dzieje się w umysłach nabywców, odkrywamy nowe kategorie produktów, wskazujemy najlepsze dla Ciebie miejsce na rynku i monetyzujemy oczekiwania konsumenta.

 

Kiedy stosujemy MindHacker?

  • Gdy produkty słabo się sprzedają.
  • Kiedy podobne produkty konkurencji sprzedają się lepiej.
  • W sytuacji, gdy miejsce produktu na rynku nie jest jasne.
  • Jeśli rynek szybko się zmienia.
  • Kiedy nie wiesz, jak nabywcy podejmują decyzje zakupowe.
  • Gdy nie wiesz, jak pozycjonować markę.

Efekt MindHacker

  • Szczegółowa wiedza o potrzebach i specyfice konsumentów.
  • Informacje o pozycji rynkowej konkurentów.
  • Niezajęta i opłacalna przestrzeń rynkowa dla Twojej działalności.
  • Najsilniejsza marka na rynku.