EN

Budujemy markę i pozycjonujemy ją jako lidera swojej kategorii

Silna, trudna do pokonania marka musi być ukierunkowana na konkretną grupę odbiorców i obiecywać im realny efekt. Ten efekt musi stać się odrębną i należącą tylko do tej marki kategorią rynku.

Odkrywanie insightów konsumenckich i rynkowych

Dogłębna analiza kategorii

Wypracowanie i test pozycjonowania marki

Rozpisanie strategii marki na poziomie percepcji, emocji, społeczności i kultury

Silna marka musi być marką, która będzie gospodarzem własnej kategorii i będzie jej broniła przed konkurencją. Marka musi odseparować się od konkurentów, konsekwentnie wzmacniać swoją pozycję i unikać działań, które osłabią przyjęte pozycjonowanie.