EN

Analizujemy i optymalizujemy doświadczenie Twoich klientów

Doświadczenie klienta to nie tylko to, co on świadomie pamięta. To także jego zmysły i wspomnienia. Klienci zapamiętują swoje doświadczenia jako historie. Dlatego ważne jest poznanie reakcji ich zmysłów oraz tego, co pozostaje w ich pamięci. Pracując nad każdym projektem, badamy zarówno świadome, jak i nieświadome grupy czynników. Dzięki temu projektujemy doświadczenia, które jednocześnie angażują klienta oraz budują lojalność.

Badania laboratoryjne i terenowe

Radykalne odkrywanie rzeczywistości konsumenta

Projektowanie skutecznego oddziaływania na decyzje nabywców

Tworzenie systemu pomiaru świadomych i nieświadomych reakcji

Analizę doświadczenia klienta prowadzimy wieloma metodami i projektujemy doświadczenia klienta w przestrzeni zakupu oraz w miejscu korzystania z usługi.

Nie da się zarządzać całym doświadczeniem klienta, dlatego priorytetyzujemy punkty styku (ang. touchpoints) klienta z marką, a najważniejsze analizujemy szczególnie wnikliwie jako kluczowe dla obietnicy marki.

Badania biometryczne wskazują, które elementy doświadczenia naprawdę wywołują silną reakcję klienta i mogą mieć wpływ na jego decyzję. Następnie analizujemy istniejącą strategię marki i sprawdzamy, czy obecne doświadczenie ją realizuje, czy sabotuje. Na tej podstawie wyznaczamy strategiczne składniki doświadczenia.