EN

Content & Communication Creator

+48 519 173 703

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauki o sztuce, historyk sztuki, plastyk, autorka tekstów, copywriter, redaktorka. Dba o proporcje między formą a treścią. Pomaga werbalizować myśli i ubrać je w poprawną formę. Zamienia nudne przekazy w przyjazne komunikaty. Pracuje z tekstem na wielu poziomach (język marki, funkcje języka, stylizacja, redakcja, prosty język). Prowadzi komunikację i zajmuje się marketingiem treści.

LinkedIn>>>  

P. Kowalczyk, Rycerz Wojsław, frankiści i bimbrownik-egzorcysta. Analiza potencjału marketingowego Wojsławic, „Marketing w sektorze publicznym”  2020, nr 22, s. 2932.

P. Kowalczyk, Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój zasobów kultury i przyrody pogranicza, [w:] Aglomeracje na obszarach transgranicznych EU, publikacja podsumowująca projekt „Silne aglomeracje  silne Karpaty”, Rzeszów 2022.

P. Kowalczyk, Przyroda, kultura i turystyka dla klimatu. Idea i założenia marki Nadbużański Park Klimatyczny (studium przypadku), [w:] Wojsławice. Tradycje, stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju. Rolnictwo – gospodarka – turystyka, publikacja pokonferencyjna, Chełm [w przygotowaniu].