EN

Business Strategy Leader

+48 500 133 609

Odpowiada za strategie, metody i modelowanie projektów, czyli za to, żeby problem klienta został efektywnie rozwiązany. Stawia strategiczną diagnozę, projektuje proces badawczy, który eksploruje przestrzeń nieodkrytych możliwości oraz tworzy modele analityczne, które prowadzą do rozwiązań opartych na nieznanych wcześniej możliwościach.

LinkedIn >>>

Pozycjonowanie produktu (2008) >>>

Książka jest efektem spotkań i rozmów z praktykami marketingu próbującymi zrozumieć istotę skutecznego pozycjonowania produktu na rynku. Zwięzły przewodnik po etapach złożonego procesu pozycjonowania, który tak naprawdę nigdy się nie kończy.

(R)ewolucja marki (2010) >>>

Książka o tym, jak tworzyć i zarządzać markami w XXI wieku. Aktualna i praktyczna wiedza, bazująca na wieloletnich doświadczeniach w pracy z klientami wzbogacona inspirującymi wywiadami z autorytetami ze świata marki.

Mity marketingowe (2010) >>>

Czasem zmiana jednej myśli jest w stanie zmienić całe podejście do problemu. To jest powód powstania tej książki obnażającej miałkość niektórych dogmatów zakorzenionych w świecie marketingu i biznesu. Publikacja wskazuje konkretne miejsca, w których specjaliści branży najczęściej kierują się fałszywymi założeniami, na których budują przekonanie o skuteczności działań.

Kod skuteczności (2011) >>>

Książka o jakości myślenia i działania, których ubocznym skutkiem jest skuteczność. Bez banalnych recept prezentuje praktyczne sposoby osiągania trudnej sztuki osobistej skuteczności.

Praktyczny marketing miast i regionów (2012) >>>

Książka o marketingu miejsc – praktyczne i całościowe podejście do marketingu miejsc, a nie tylko promocji, z którą najczęściej się on kojarzy. Pierwszy w Polsce podręcznik do marketingu miejsc – narzędzie dla samorządowców, strategów i twórców komunikacji.

Marka na cztery sposoby (2015) >>>

Marka to więcej niż myślisz i można nią zarządzać na czterech różnych poziomach. To, który z nich będzie najbardziej przystawał do danej marki, zależy od tego, na jakich aspektach marka bazuje. Marka oparta na percepcji odbiorcy potrzebuje brandingu percepcyjnego, na reakcji emocjonalnej – emocjonalnego, na więzi społecznej – społecznego, a na idei kulturowej – kulturowego.

Dlaczego dobre produkty się nie sprzedają, czyli jak działa marketing (2022) >>>

Poradnik rozumienia marketingu skierowany do praktyków – zarówno tych, którzy zajmują się marketingiem, jak i tych, którzy chcą go tylko zrozumieć. Usystematyzowanie wiedzy w formie sesji fundamentalnych pytań oraz prostych i praktycznych odpowiedzi wzbogacone przejrzystymi rysunkami ilustrującymi to, co najważniejsze w danym zagadnieniu.

J. Pogorzelski, Aktywne pozycjonowanie, „Marketing w praktyce”, nr 10/2006.

J. Pogorzelski, Błędne praktyki w pozycjonowaniu, „Marketing w praktyce”, nr 4/2006.

J. Pogorzelski, Doceniona siła designu, „Marketing w praktyce” nr 9/2007.

J. Pogorzelski, Dylematy komunikacji marketingowej, „Marketing w praktyce”, nr 4/2007.

J. Pogorzelski, Iluzje i najważniejszy projekt, „Marketing w praktyce”, nr 3/2008.

J. Pogorzelski, K. Trzonkowski, Virgin – strategia rozszerzania marki, „Master of Business Administration”, nr 6/2005.

J. Pogorzelski, Managing Brands in 4D: Understanding Perceptual, Emotional, Social and Cultural Branding, Bingley 2018.

J. Pogorzelski, Nowości i doświadczenia, „Marketing w praktyce”, nr 8/2007.

J. Pogorzelski, Nowy poziom jakości produktu, „Marketing w praktyce”, nr 12/2006.

J. Pogorzelski, Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe, „Marketing w praktyce”, nr 01/2007.

J. Pogorzelski, Pozycjonowanie w marketingu lateralnym, „Marketing i rynek”, nr 5/2005.

J. Pogorzelski, Skok w świadomość klienta, „Marketing w praktyce”, nr 7/2008.

J. Pogorzelski, Why we don’t know why we do what we do? What neuroscience tell us about our decisions, „Business & Travel Europe”, December 2010, s. 21-22.

R. Kozielski, G. Urbanek, M. Dziekoński, J. Pogorzelski, Measuring market strategy results, [w:] Mastering Market Analytics: Business Metrics – Practice and Applications, red. R. Kozielski, Bingley 2018, 23-111.

R. Kozielski, G. Urbanek, M. Dziekoński, J. Pogorzelski, Marketing Communication Ratios, [w:] Mastering Market Analytics: Business Metrics – Practice and Applications, red. R. Kozielski, Bingley 2018, s. 201-311.

R. Kozielski, G. Urbanek, M. Dziekoński, J. Pogorzelski, Ocena marketingu na poziomie strategicznym, [w:] Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Warszawa 2011, s. 53-185.

R. Kozielski, G. Urbanek, M. Dziekoński, M. Ostachowski, J. Pogorzelski, M. Medowski, Zarządzanie sprzedażą i dystrybucją towarów, [w:] Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Warszawa 2011, s. 191-318.

R. Kozielski, J. Pogorzelski, M. Dziekoński, Komunikacja marketingowa, [w:] Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Warszawa 2011, s. 325-449.

R. Pogorzelski, Anatomia cool, „Marketing w praktyce”, nr 2/2008.

R. Pogorzelski, Anatomia nudy, „Marketing w praktyce”, nr 6/2008.