EN
inside navigator blue fox

Czym jest i jak działa Inside Navigator?

Inside Navigator to autorska metoda Blue Fox służąca do planowania i sterowania wdrożeniem projektów rynkowych, od wyboru modelu wprowadzenia, aż po wsparcie poprojektowe.

Jej zastosowanie w pracy jest gwarancją osiągnięcia celów i utrwalenia spodziewanych efektów na poziomie przedsiębiorstwa. Inside Navigator jest rozwiązaniem problemu istnienia w przedsiębiorstwach istotnej luki wdrożeniowej, czyli nieudanych, spóźnionych i nieskutecznych wdrożeń o charakterze skokowym.

Kiedy stosujemy Inside Navigator?

  • Kiedy spółka decyduje się na zmianę pozycji lub sytuacji rynkowej.
  • Gdy istnieje potrzeba wsparcia istniejących zasobów spółki w samym wdrożeniu i powdrożeniowym zarządzaniu organizacją w nowych warunkach.
  • Podczas całego procesu zarządzania zmianą, czyli: na etapie planowania i mapowania wdrożenia, jego koordynacji i nadzoru nad portfelem projektów.
  • Jeśli chcemy uprawdopodobnić trwałość efektów wdrożenia i przygotować organizację do dalszego rozwoju.
  • Gdy spółka decyduje się nie tylko na wdrożenie projektu, ale także wzmocnienie zasobów menadżerskich w zakresie samodzielności w kreowaniu wzrostu.

Efekt Inside Navigator

  • Skuteczne wdrożenie projektów rynkowych.
  • Kultura organizacyjna dostosowana do zmiany strategicznej.
  • Uświadomiona społeczność organizacji wyposażona w niezbędną wiedzę.
  • Przestrzeń do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.