EN

Wiedza i narzędzia do sterowania rynkiem.|

Proces

 • Diagnozujemy sytuację w organizacji.
 • Analizujemy, badamy, testujemy strategie, produkty i pomysły.
 • Konstruujemy rozwiązania dostosowane do sytuacji konkretnej organizacji.
 • Dbamy o to, żeby zaprojektowane przez nas rozwiązanie zaistniało na rynku.
 • Monitorujemy działania i reagujemy na zmiany.
 • Wspieramy w procesie wdrożenia.

Oferta

Strategia rynkowa

 • analiza rynku i odkrywanie insightów rynkowych
 • modelowanie relacji organizacja – konsument – rynek
 • opracowanie strategii sterowania rynkiem
 • plan wdrożenia strategii

Odkrywanie nowej przestrzeni rynku

 • spojrzenie na markę i produkt oczami klienta
 • dogłębna analiza rynku
 • wielopoziomowe badanie konsumenta i jego procesu decyzyjnego
 • odkrywanie i tworzenie nowych kategorii dla produktu klienta

Kreowanie silnej marki

 • odkrywanie insightów konsumenckich i rynkowych
 • dogłębna analiza kategorii
 • wypracowanie i test pozycjonowania marki
 • rozpisanie strategii marki na poziomie percepcji, emocji, społeczności i kultury

Projektowanie doświadczeń konsumenckich

 • badania laboratoryjne i terenowe
 • radykalne odkrywanie rzeczywistości konsumenta
 • projektowanie skutecznego oddziaływania na decyzje nabywców
 • tworzenie systemu pomiaru świadomych i nieświadomych reakcji

Testowanie produktów

 • przygotowanie wariantów produktu do testu
 • badania biometryczne, etnograficzne i ilościowe
 • autorski model analizy świadomych i nieświadomych reakcji odbiorcy
 • wybór najlepszej koncepcji

Prognozowanie zaangażowania konsumenta

 • badanie zainteresowania użytkownika produktem, marką lub przekazem
 • badanie interakcji z produktem, marką
 • pomiar zaangażowania konsumenta z użyciem metod biometrycznych
 • prognoza zaangażowania według autorskiego modelu pozwalająca przewidzieć przyszłe reakcje

Budowa odporności przedsiębiorstwa

 • szczegółowa diagnoza stanu przedsiębiorstwa
 • identyfikacja wąskich gardeł i krytycznych ryzyk
 • projektowanie rezerwy strategicznej
 • tworzenie strategii odporności i systemu jej pomiaru

Wiedza

Aktywacja marki. Raport z badania

Każda strategia, plan oraz pomysł muszą zostać poprawnie i efektywnie wdrożone. Niestety luka między wagą skutecznego wdrożenia a liczbą projektów wdrożeniowych, które są porażkami, jest jedną z największych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prezentujemy raport z przeprowadzonego przez Blue Fox badania dotyczącego stanu wdrożeń w polskich organizacjach.

Czytaj więcej »
wdrażanie projektów

Luka wdrożeniowa w polskich organizacjach

Na przełomie lat 2023 i 2024 Blue Fox przeprowadził badanie dotyczące wdrażania strategii, planów i pomysłów innowacyjnych w organizacjach. Najważniejsze okazały się dwie liczby: 9/10 i 6/10. Ta pierwsza określa wagę wdrożeń, ta druga przeciętną ocenę ich powodzenia.

Czytaj więcej »

Trwała luka wdrożeniowa. Raport z badania

Każda strategia, plan oraz pomysł muszą zostać poprawnie i efektywnie wdrożone. Niestety luka między wagą skutecznego wdrożenia a liczbą projektów wdrożeniowych, które są porażkami, jest jedną z największych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prezentujemy raport z przeprowadzonego przez Blue Fox badania dotyczącego stanu wdrożeń w polskich organizacjach.

Czytaj więcej »

Eksperci BlueFox pracowali dla

Zespół

Publikacje

To nie jest kolejny podręcznik marketingu. To skierowany do praktyków poradnik rozumienia marketingu – rozbudowana sesja pytań i odpowiedzi, w której każde pytanie jest ważne, a każda odpowiedź maksymalnie prosta i praktyczna. Czytasz niewiele, a rozumiesz wiele.