EN

Aktywacja marki. Raport z badania

Każda strategia, plan oraz pomysł muszą zostać poprawnie i efektywnie wdrożone. Niestety luka między wagą skutecznego wdrożenia a liczbą projektów wdrożeniowych, które są porażkami, jest jedną z największych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prezentujemy raport z przeprowadzonego przez Blue Fox badania dotyczącego stanu wdrożeń w polskich organizacjach.

Luka wdrożeniowa w polskich organizacjach

Na przełomie lat 2023 i 2024 Blue Fox przeprowadził badanie dotyczące wdrażania strategii, planów i pomysłów innowacyjnych w organizacjach. Najważniejsze okazały się dwie liczby: 9/10 i 6/10. Ta pierwsza określa wagę wdrożeń, ta druga przeciętną ocenę ich powodzenia.

wdrażanie projektów

Trwała luka wdrożeniowa. Raport z badania

Każda strategia, plan oraz pomysł muszą zostać poprawnie i efektywnie wdrożone. Niestety luka między wagą skutecznego wdrożenia a liczbą projektów wdrożeniowych, które są porażkami, jest jedną z największych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prezentujemy raport z przeprowadzonego przez Blue Fox badania dotyczącego stanu wdrożeń w polskich organizacjach.

Muzea, które angażują

Instytucje kultury (a także muzea) są miejscami, w których zaangażowanie odwiedzających jest szczególnie ważne. Przyciągnięcie uwagi odbiorcy i umożliwienie mu doświadczania sztuki to tylko jedna strona medalu. Po drugiej znajduje się zaangażowanie…

Metody badawcze w marketingu

Integrujemy wiele metod badawczych, aby uzyskać jak najbardziej wszechstronny obraz tego, jak myśli, co czuje i jak podejmuje decyzje klient. Nie jesteśmy jednak firmą badawczą. Nie dostarczamy wyników badań. Prowadzimy badania, żeby odkryć nieodkryte wcześniej możliwości i na ich bazie wypracować przełomowe rozwiązania, które tworzą najtrwalsze przewagi rynkowe. Klientowi dostarczamy rozwiązania, a nie wyniki badań.