EN

Luka wdrożeniowa w polskich organizacjach

Na przełomie lat 2023 i 2024 Blue Fox przeprowadził badanie dotyczące wdrażania strategii, planów i pomysłów innowacyjnych w organizacjach. Najważniejsze okazały się dwie liczby: 9/10 i 6/10. Ta pierwsza określa wagę wdrożeń, ta druga przeciętną ocenę ich powodzenia.

Znaczenie wdrożenia w sukcesie rynkowym każdej organizacji nie podlega dyskusji. To czysta pragmatyka działania. Każdy pomysł bez wdrożenia jest jedynie ćwiczeniem intelektualnym. W zarządzaniu pojawił się nawet nurt nadający priorytet realnym działaniom wdrożeniowym i stawiający je ponad intelektualne koncepcje. Trudno taką radykalną alternatywę obronić, bo wyniki badania Blue Fox wymieniają błędy w projektowaniu strategii lub planu jako drugi najważniejszy powód porażek wdrożeń. Ale bez konsekwentnego wdrożenia tego, co zostało zapisane jako efekt końcowy i droga do niego (bo tym są strategia i plan), nie można mówić o sukcesie. Złe wdrożenie przekreśla nie tylko wartość działań implementacyjnych, ale także samego pomysłu, który w efekcie nigdy nie zaistnieje w rzeczywistości.

Czym jest luka wdrożeniowa?

Ocena powodzenia działań wdrożeniowych na poziomie 6/10 jest wynikiem dalece odbiegającym od wagi tych działań. Pamiętajmy, że mowa o skali, w której wartość neutralna jest bliżej 7 niż 5. Większość uczestników badania oceniła owo powodzenie poniżej 7, a średnia ocena w tej grupie wyniosła jedynie 4,2. Gdy poziom realizacji pomysłu znacząco różni się od jej wagi, mówimy o luce realizacji. Analogiczną różnicę w przypadku wdrożeń nazwaliśmy luką wdrożeniową. Luka ta jest znacząca i trwała.

Jest znacząca z powodu cytowanych wyżej liczb, a trwała, bo od dekad mówi się i pisze o tym, że wdrożenia są przeważnie porażkami. Literatura zarządcza określa liczbę porażek wdrożeniowych na 70–95%. Ich przyczyny opisuje w szczegółach raport Blue Fox.

Twierdzimy, że luka wdrożeniowa to jedna z największych (jeśli nie największa) luka w praktyce zarządzania. Wdrażanie pomysłów jest codziennością. Skoro przyrastająca wiedza i umiejętności oraz nowe możliwości technologiczne nie pozwalają istotnie zredukować tej luki, to znaczy, że mamy do czynienia z najbardziej doniosłym problemem. Właściwe wdrożenie jest niezbędnym warunkiem osiągania założonych celów. Ogromny rozmiar luki świadczy o tym, że albo organizacje powszechnie nie realizują swoich celów, albo realizują je działaniami stricte operacyjnymi, które abstrahują od przyjętych strategii i planów.

Metoda skutecznego wdrażania, Inside Navigator od Blue Fox

Eliminacja luki wdrożeniowej wymaga metodycznego i systematycznego podejścia do wdrażania. Niezbędne są proces i narzędzia, które pozwalają krok po kroku wdrożyć każdy element strategii lub planu. Konieczna jest także sprzyjająca wdrożeniom kultura organizacji, która zapewnia komfortowe warunki do systematycznej pracy operacyjnej i która nie sabotuje wysiłków wdrożeniowców.

W Blue Fox opracowaliśmy metodologię i narzędzia, które spełniają powyższe warunki. Inside Navigator to nasze autorskie podejście do wdrażania strategii, planów i pomysłów w organizacjach oparte na praktyce w skutecznym wdrażaniu inicjatyw o różnym charakterze na wszystkich piętrach organizacji. Wyróżniają je sprawne ujęcie procesowe oraz wszechstronność podejścia, które uwzględnia wszystkie istotne bariery i czynniki sprzyjające.

Pracując z Inside Navigator, zapewniamy całe spektrum działań: insight, analizę potrzeb klienta, organizacji i rynku, projekt wdrożenia i, co najważniejsze, stały monitoring, ewaluację działań, a jeśli trzeba – korektę kierunku. Rozwiązaliśmy już wiele problemów polskich organizacji i wiemy, co zrobić, pomóc Ci uniknąć błędów, które popełnili inni.