EN

neurojudge

Metoda Neurojudge pozwala na prowadzenie neurobadań pojedynczych bodźców (m.in. produkt, opakowanie, reklama, display, regał) lub przeprowadzenie neuroaudytów całych placówek i konceptów.

 • Neurobadania

  mogą być prowadzone na projektach, prototypach oraz gotowych obiektach.

 • Wyniki testów

  prezentujemy na macierzy diagnostycznej, która wskazuje efektywność deklarowaną (świadomą) i biometryczną (nieświadomą) poszczególnych bodźców.

 • Metoda

  dostarcza kompleksowych wzorców i instrukcji. Na podstawie niesterowanych reakcji układu nerwowego konsumentów informuje, która koncepcja jest najlepsza i ma największe szanse na rynkowy sukces.

Deklaracje kontra rzeczywistość

Wszędzie tam, gdzie dotychczas musiały wystarczać obserwacje oraz badania ankietowe, możemy uzyskać bezpośredni wgląd w niesterowane emocje i reakcje ludzi.

Klasyczne sytuacje, w których korzystamy z metody NeuroJudge:
 • nie wiadomo, czy produkt jest dopasowany do potrzeb klienta;
 • nie wiadomo, który projekt wybrać do wdrożenia;
 • nie wiadomo, czy obecne projekty wymagają poprawy;
 • nie wiadomo, które cechy w największym stopniu wpływają na sprzedaż produktu w danej branży.

Instrumentarium biometrii

Eye-Tracking

pomiar ruchu gałek ocznych i skupienia wzroku

Detekcja emocji

odczyt rodzaju emocji z ekspresji twarzy respondenta

GSR

pobudzenie układu nerwowego (reakcja galwaniczna skóry)

EEG

pomiar fal mózgowych, badanie emocji respondenta, w tym jego zaangażowania, koncentracji i frustracji

Chcesz wiedzieć więcej?