EN

marketdrivingstrategy

Marker Driving Strategy to nasza autorska metoda przejmowania kontroli nad rynkiem, która powstała jako efekt naszej filozofii Market Driving.

 • Diagnoza potencjału
  Diagnoza określa stopień gotowości przedsiębiorstwa do przyjęcia pozycji sterującej. Wskazuje pozycję firmy w siedmiu obszarach zarządzania.
 • Analiza
  Analiza reguł gry wskazuje, jak obecnie osiąga się pozycję sterowania danym rynkiem.
 • Wybór strategii
  Wybór jednej z trzech strategii (budowa potencjału, tworzenie przewagi, dystansowanie konkurentów) jest uzależniony od potencjału firmy i wyniku analizy.
 • Projektowanie drivera
  To doskonale zaprojektowany etap diagnostyczny pozwala nam projektować drivery w ramach istniejących lub nowych reguł.
 • Mapowanie
  Mapowanie wdrożenia polega na stworzeniu listy inicjatyw, których realizacja zapewni wdrożenie wybranej strategii.
Ewolucja

Przejmowanie kontroli nad rynkiem przebiega etapami, ewoluuje i zależy od realnej sytuacji firmy.

Klasyczne sytuacje, w których korzystamy z metody Market Driving Strategy:
 • brak pomysłu na strategiczny impuls do wzrostu;
 • nieskuteczność aktualnej strategii;
 • oddalanie się od celów strategicznych;
 • niewykorzystanie potencjału firmy;
 • coraz trudniejszy rynek;
 • trudności w określeniu szans rozwojowych;
 • stagnacja na rynku i naśladownictwo jako mechanizm wzrostu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Ze słownika BlueFox

Driver

komponent, warunek, niezbędny/kluczowy dla rozwoju firmy proces przybliżający w kierunku sterowania rynkiem – game changer biznesu, szans rozwojowych, które stanowią motor wzrostu