EN

marketdrivingstrategy

MDS to nasza autorska metoda przejmowania kontroli nad rynkiem, powstała jako efekt naszej filozofii Market Driving

 • Diagnoza potencjału
  Diagnoza określa stopień gotowości przedsiębiorstwa do przyjęcia pozycji sterującej. Wskazuje pozycję firmy w siedmiu obszarach zarządzania.
 • Analiza
  Analiza reguł gry wskazuje, jak obecnie osiąga się pozycję sterowania danym rynkiem.
 • Wybór strategii
  Wybór jednej z trzech strategii (budowa potencjału, tworzenie przewagi, dystansowanie konkurentów) jest uzależniony od potencjału firmy i wyniku analizy.
 • Projektowanie drivera
  To doskonale zaprojektowany etap diagnostyczny pozwala nam projektować drivery w ramach istniejących lub nowych reguł.
 • Mapowanie
  Mapowanie wdrożenia polega na stworzeniu listy inicjatyw, których realizacja zapewni wdrożenie wybranej strategii.
Ewolucja

Przejmowanie kontroli nad rynkiem przebiega etapowo, ewolucyjnie i zależy od realnej sytuacji firmy.

Klasyczne sytuacje, w których korzystamy z metody MDS
 • brak pomysłu na strategiczny impuls do wzrostu
 • obecna strategia się nie sprawdza
 • oddalanie się od celów strategicznych
 • niewykorzystanie potencjału firmy
 • rynek jest coraz trudniejszy
 • trudno określić szanse rozwojowe
 • stagnacja na rynku i naśladownictwo jako mechanizm wzrostu

Chcesz wiedzieć więcej?

Ze słownika BlueFox

Driver

komponent, warunek, proces niezbędny/kluczowy dla rozwoju firmy w kierunku sterowania rynkiem – game changer biznesu, szans rozwojowych, które stanowią motor wzrostu.