EN

O nas

Nie chcemy wypełniać szablonów modnych modeli. Prezentujemy unikatowy punkt widzenia na każdy rynek i funkcję, jaką może na nim pełnić dana organizacja.

Powiększamy wartość przedsiębiorstw przez tworzenie i wsparcie wdrożeniowe rozwiązań opartych o głęboki insight, rozumienie trendów konsumenckich i odwagę łamania schematów.

Jacek Pogorzelski

Business Strategy Leader
500 133 609
Odpowiada za strategie, metodologie i modelowanie projektów, czyli za to, żeby problem klienta został efektywnie rozwiązany. Stawia strategiczną diagnozę, projektuje proces badawczy, który eksploruje przestrzeń nieodkrytych możliwości oraz tworzy modele analityczne, które prowadzą do rozwiązań opartych na nieznanych wcześniej możliwościach.  

Piotr Lutek

Customer Growth Architect
519 173 700
Odpowiada za mierzalną wartość projektu. Realizuje proces wdrożenia tak, aby osiągnąć efekt maksymalnej skuteczności na rynku. Diagnozuje szanse rynkowe oraz projektuje ekosystem rozwoju klienta w sposób umożliwiający mu osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Tomasz Jakubowski

Cultural Insight Discoverer
604 770 926
Odpowiada za analizy semiotyczne i semantyczne, przy wykorzystaniu zaawansowanych metod analitycznych oraz heurystycznych. Specjalizuje się w odnajdywaniu istniejących wzorców i programów w szeroko rozumianym przekazie kulturowym, mogących mieć wpływ na systemy wartości, ocen i zachowania jego uczestników.

Michał Wójcik

Data Patterns Finder
506 282 123
Koordynuje przebieg procesów badawczych, diagnozowania i samych pomiarów, analizuje zgromadzone informacje. Specjalizuje się w interpretowaniu motywacji i postaw konsumentów. Dzięki analizie statystycznej i data miningowi odnajduje wzorce tam, gdzie inni widzą chaos.

Konrad Klimek

Innovation Hunter
513 098 033
Odpowiada za zarządzanie innowacjami. Twórca licznych procesów i modeli biznesowych. Doświadczony koordynator projektów marketingowych.

Ewelina Ostrowska

Cognitive Research Specjalist
537 620 650
Zajmuje się badaniami na temat odbioru przez człowieka otaczającego go świata. Pracuje nad systemami podejmowania decyzji, aby lepiej zrozumieć, co sprawia, że wybieramy daną markę, a inną odrzucamy.

Paulina Kowalczyk

Content & Communication Creator
+48 519 173 703
Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauki o sztuce, historyk sztuki, plastyk, autorka tekstów, redaktorka, researcher. Pracuje z tekstem na wielu poziomach (język marki, komunikacja prasowa, analiza funkcji języka, stylizacja językowa). Specjalizuje się w działaniach komunikacyjnych i marketingu treści.

Eksperci BlueFox pracowali dla