EN

O nas

Nie chcemy wypełniać szablonów modnych modeli. Prezentujemy unikatowy punkt widzenia na każdy rynek i rolę, jaką może na nim pełnić dana organizacja.

Powiększamy wartość przedsiębiorstw przez tworzenie i wsparcie wdrożeniowe rozwiązań opartych o głęboki insight, rozumienie trendów konsumenckich i odwagę łamania schematów.

Jacek Pogorzelski

Business Strategy Leader
500 133 609
Odpowiada za strategie, metodologie i modelowanie projektów, czyli za to, żeby problem klienta został efektywnie rozwiązany. Stawia strategiczną diagnozę, projektuje proces badawczy, który eksploruje przestrzeń nieodkrytych możliwości oraz tworzy modele analityczne, które prowadzą do rozwiązań opartych na nieznanych wcześniej możliwościach.

Publikacje

Piotr Lutek

Customer Growth Architect
519 173 700
Odpowiada za finalną wartość projektu dla klienta i proces wdrożenia pod kątem maksymalizacji efektu rynkowego. Diagnozuje i materializuje szanse rynkowe oraz projektuje ekosystem rozwoju klienta w kierunku trwałej przewagi konkurencyjnej na bazie odkrytej przestrzeni rynkowej.

Tomasz Jakubowski

Cultural Insight Discoverer
604 770 926
Odpowiada za analizy semiotyczne i semantyczne, przy wykorzystaniu zaawansowanych metod analitycznych oraz heurystycznych. Specjalizuje się w odnajdywaniu istniejących wzorców i programów w szeroko rozumianym przekazie kulturowym, mogących mieć wpływ na systemy wartości, ocen i zachowania jego uczestników.

Michał Wójcik

Data Patterns Finder
506 282 123
Koordynuje przebieg procesów badawczych, diagnozowania i samych pomiarów, analizuje zgromadzone informacje. Specjalizuje się w interpretowaniu motywacji i postaw konsumentów. Dzięki analizie statystycznej i data miningowi odnajduje wzorce tam, gdzie inni widzą chaos.

Konrad Klimek

Innovation Hunter
513 098 033
Odpowiada za zarządzanie innowacjami. Twórca licznych procesów i modeli biznesowych. Doświadczony koordynator projektów marketingowych.

Katarzyna Kuźma

Communication Booster
519 173 702
Wyznacza właściwy kierunek i odpowiada za komunikację marki. Kreatywny praktyk z doświadczeniem po stronie Klienta, grupy mediowej i firmy doradczej.

Ewelina Ostrowska

Cognitive Research Specjalist
537 620 650
Zajmuje się badaniami na temat odbioru przez człowieka otaczającego go świata. Pracuje nad systemami podejmowania decyzji, aby lepiej zrozumieć, co sprawia, że wybieramy daną markę, a inną odrzucamy.

Eksperci BlueFox pracowali dla